Manufacturerof leather goods

Only the best semi-finished products
Many years of experience
From design to finished product
A modern production plant

About us


Brothers has many years of experience in the production of leather goods. We have a modern production plant equipped with the latest technologies and specialized software.

We guarantee comprehensive service, the highest quality, professional advice and fast order processing.

- more information

Our offer

The pillar of our activity is sewing leather handbags and bags
men's orders, including:

  • Production from the customer's project
  • Designing leather accessories
  • A wide catalog of own products
find out the details of the offer

Contact us


Brothers Sp. z o.o.

Siedlce 141, 33-322 Korzenna
NIP: 7343621946 | REGON: 524597950

Office:
+48 18 441 30 00
firma@brothers.pl
pha@brothers.pl

Sales department:
Tel. +48 18 477 00 71
Fax. +48 18 477 00 69

Dofinansowanie w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Cel projektu: wsparcie bieżącej działalności w związku z wystąpieniem epidemii COVID-19.
Pomoc finansowa udzielona na podstawie programu nr SA.57015
Wartość projektu: 229 678,44 PLN


Firma Brothers Władysław Bochniarz uczestniczy w projekcie realizowanym przez Województwo Małopolskie – Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości "Małopolska Tarcza Antykryzysowa – pakiet przedsiębiorczość", którego celem jest udzielenie wsparcia poszkodowanym przez COVID-19 przedsiębiorcom z sektora MŚP z województwa małopolskiego.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Firma otrzymała grant w wysokości: 333 000,00 PLN
wczytywanie

do_gory